ရေတိမ်နှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းနဲ့တူရဲ့ကဘာလဲ

ငါ glaucoma ရောဂါကိုပထမဆုံးအကြိမ်သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာငါကကင်ဆာရောဂါမရှိခဲ့ဘူး။ ထိုအခါမူကားငါအန္တရာယ်များကိုလေ့လာသင်ယူ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်က glaucoma နှင့်အတူနေထိုင်နေနဲ့တူရဲ့။